מליאת הכנסת אישרה הגבלת שכר טרחת עורך דין לנכי צה”ל ל – 500 ש”ח

אושר בטרומית: הגבלת שכר טרחת עורך דין בגין טיפול בתביעה לפי הצעת חוק הנכים עבור נכי צה"ל של חבר הכנסת מיכאל ביטון
חבר הכנסת מיכאל ביטון - צילום: נועם מושקביץ דוברות הכנסת

שתפו:

Facebook
WhatsApp
מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון – הגבלת שכר טרחת עורך דין), התשפ”ג-2023 של ח”כ מיכאל ביטון. בהצעה תמכו 30 חברי כנסת ללא מתנגדים, והיא תועבר לדיון בוועדת העבודה והרווחה.
מוצע לקבוע שכר טרחה מרבי שעורך דין רשאי לגבות בעד טיפול בתביעה לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) – 500 ₪ בעד פתיחת תיק ועד 8% מסך מהתגמולים לתקופה של 5 שנים או מהמענק.
בדברי ההסבר להצעה נכתב: “נכי צה”ל שירתו את מדינת ישראל ונפצעו תוך כדי מילוי תפקידם. לאחרונה התקבלו פניות רבות לפיהן ישנם עורכי דין המנצלים את מצוקתם של נכי צה”ל ומציעים להם שירותים משפטיים עבור הכרה בהם כנכי צה”ל, או לחילופין הכרה בהחמרת נכותם, בעלויות של עשרות ואף מאות אלפי שקלים.
לפיכך, מוצע לקבוע כי אדם התובע לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט–1959 ישלם שכר טרחת ייצוג בגובה מרבי, בהתאם לשיעורים המפורטים בהצעת החוק. ראוי לציין, כי נכי צה”ל תרמו מגופם ונפשם למען המדינה ומן הדין הוא שהמדינה היא זו שתעניק להם שירותים משפטיים חינם. הקטנת תעריפי שכר הטרחה אותם ישלמו נכי צה”ל בגין טיפול בזכויותיהם היא הכרת תודה, ולו במעט, על פועלם למען המדינה”