זכויות פוסט טראומה במשרד הביטחון: הורחבו התגמולים והזכאויות לנכי צה”ל

אושר לקריאות שנייה ושלישית בוועדת העבודה והרווחה – הרחבת התגמולים והזכאויות לנכי צה”ל ; לראשונה תוכר ותוגדר בחוק פוסט טראומה לרבות תגובות קרב
צילום: דני שם טוב דוברות הכנסת

שתפו:

Facebook
WhatsApp

בין ההטבות שיעוגנו בחוק: הפחתת רף מענק הסיוע לרכישת דיור מ-50% ל-35% נכות, זכאות אוטומטית לסיוע מוגדל לרכישת רכב לנכה שלו 4 ילדים או למתמודד עם פוסט טראומה שלו 3 ילדים וכלב שירות ועיגון ביטול מבחן ההכנסה לנכי צה”ל כהוראת קבע

ועדת העבודה והרווחה בראשות ח”כ ישראל אייכלר אישרה לקריאות שנייה ושלישית את הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס’ 33), התשפ”ב-2022, המעגנת ומרחיבה את זכאויותיהם של נכי צה”ל לתגמולים ולסיוע בתחומי הניידות והדיור. הצעת החוק כוללת שני פרקים ראשונים מתוך ששה שעתידים להגיע לאישור הוועדה ולעסוק בכלל ההיבטים והמענים לנכי צה”ל. כלל התיקונים והתוספות יחולו בשינויים הנדרשים גם על נפגעי פעולות האיבה. ההצעה אושרה לאחר דיונים רבים ומעמיקים שנערכו בוועדה בשבועות האחרונים, בין היתר בהשתתפות שר הביטחון יואב גלנט, מנכ”ל משרד הביטחון, אלוף (מיל’) אייל זמיר, ראש אגף השיקום לימור לוריא, וכן ארגון נכי צה”ל ונציגים נוספים של נכי צה”ל ובני משפחותיהם.

זכויות והטבות לנכי צה”ל/סובלים מפוסט טראומה שיעוגנו בחוק/בהתחיייבות משרד הביטחון – מהן?

הצעת החוק שאושרה לקריאות שנייה ושלישית כוללת לראשונה הגדרה של פוסט טראומה, כ”הפרעה בתר־חבלתית” (Post Traumatic stress Disorder)- תגובת דחק מתמשכת לאירוע טראומטי, לרבות תגובת קרב. במהלך הדיונים דרשו נציגים של נכי צה”ל המתמודדים עם פוסט טראומה לבצע הבחנה משמעותית יותר בחקיקה של נפגעי פוסט טראומה כתוצאה מפעילות מבצעית ולהעניק להם מענים ייחודיים המתאימים להתמודדות הקשיים המלווים אותם. עם זאת, שר הביטחון הבהיר בוועדה כי הוא אינו תומך בהבחנה ובבידול המענים שניתנים לנכי צה”ל על פי תפקידם או נסיבות פגיעתם. כמו כן, במסגרת התיקון יוחלף בחקיקה המונח “נכה נצרך”, הנתפס כפוגעני, ב”נכה שאינו מסוגל להשתכר למחייתו”.

בתחום הדיור יפחת רף הזכאות למענק סיוע לרכישת דיור מ-50% ל-35% נכות, זאת לצד הזכאות להלוואה בתנאים מיטיבים לסיוע ברכישת דירה בסך כולל של מאות אלפי ₪. בנוסף, תוארך הזכאות להשתתפות בשכר דירה מ-3 ל-6 שנים, וכן תוקם ועדת חריגים שתוכל להעניק לנכה צה”ל סיוע מותאם לסוגים שונים של פתרונות דיור לבחירתו, דוגמת קרוואן נייד. בדיון היום הובהר על ידי משרד הביטחון לבקשת ארגון נכי צה”ל שלאחר כניסת החוק לתוקף, ההטבות בתחום הדיור יחולו וישולמו רטרואקטיבית לנכים ממועד החלטת הממשלה בנושא ביוני 2023, בהם נכים שזכאותם לסיוע של 3 שנים בשכר דירה הסתיימה או נכים שנמצאים בתהליך לרכישת דירה.

בתחום הניידות יעודכנו סכומי הסיוע לרכישת רכב לזכאים וכן תינתן לראשונה זכאות אוטומטית לסיוע מוגדל של 169,330 ₪ לנכה צה”ל שלו 4 ילדים או לנכה המוכר כמתמודד עם פוסט טראומה שלו 3 ילדים וכלב שירות שהוקצה לו על ידי משרד הביטחון, ללא צורך בוועדת חריגים. נכה צה”ל שלו 6 ילדים ויותר, או נכה המוכר כמתמודד עם פוסט טראומה שלו 5 ילדים וכלב שירות, יוכל לפנות לוועדת חריגים בבקשה לדון במענק מוגדל עוד יותר.

עוד כוללת הצעת החוק עיגון בחקיקה של התגמולים והעלאת הסכומים החודשיים המשולמים לנכי צה”ל על פי אחוזי הנכות, שהיו מוסדרים עד כה בנהלים פנימיים בלבד. כמו כן יעוגן גם מנגנון עדכון אוטומטי של התגמולים, שיתבססו על השכר הקובע בסך 5,310₪ בחודש ויעודכנו פעמיים בשנה בהתאם לעליית מדד השכר בשירות הציבורי. בנוסף, קובעת הצעת החוק כי שר הביטחון יהיה רשאי לשנות לטובה את המענים לנכי צה”ל, אולם כל פגיעה או הפחתה של זכויות תדרוש אישור של ועדת העבודה והרווחה.

עוד במסגרת התיקון יעוגן כהוראת קבע ביטול מבחן ההכנסה לנכי צה”ל, המאפשר מאז 2021 לנכי צה”ל להשתכר עד גובה שכר המינימום מבלי שקצבתם תיפגע. נכה המשתכר מעל שכר המינימום ועד גובה השכר הממוצע במשק, תופחת מקצבתו רק מחצית מההכנסה הנוספת, זאת במטרה לעודד את נכי צה”ל להשתלב בשוק העבודה.

פירוט התחייבויות המשרד כלפי נכי צה”ל

לקראת תום הדיון היום פירטה יו”ר אגף השיקום לימור לוריא התחייבויות נוספות של המשרד כלפי נכי צה”ל שלא נכללות בהצעה הנוכחית, בהן ליווי וסיוע פרטני לנכה צה”ל שנמצא בתהליכים של רכישת דירה, הקמת מחלקה ייעודית באגף השיקום לטיפול באנשים עם PTSD, הקמת בתי הפוגה לנפגעי פוסט טראומה ועוד. כמו כן התחייבה לוריא לבחון את בקשת יו”ר הוועדה ח”כ אייכלר לתשלום תגמולים לנכי צה”ל בהתאם למספר הילדים.

במסגרת דיון בהסתייגות שהגיש ח”כ רם בן ברק, התחייב משרד הביטחון גם שבמסגרת הקמת המחלקה הייעודית לטיפול בהלומי קרב שתקום באגף השיקום, תוקם גם ועדת למ”ד ייעודית וייחודית שתהווה מסלול ירוק להכרה בצרכים ייחודיים ואישור מענים מיוחדים לאוכלוסייה הזו. ראש אגף השיקום לימור לוריא התחייבה בפני הוועדה ונציגי הנכים: “לא משנה כמה אחוזים רפואיים יש לנכה- אם יש צורך הוא יקבל את המענים המתאימים לו”.

 יו”ר הוועדה ח”כ ישראל אייכלר: “אחרי עבודה קשה של שבועות, בהם ייצגה הוועדה את האזרחים והנכים ופעלה בשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים למיטוב התגמולים והמענים, אנו שמחים שהצלחנו לסיים את העבודה על הצעת החוק שתטיב ללא ספק עם נכי צה”ל. נמשיך ונקדם באותה נחישות גם את הפרקים הנוספים שיגיעו אלינו וישלימו את המענים והמעטפת הניתנת לנכי צה”ל, לנפגעי פעולות האיבה ולבני משפחותיהם. עם ישראל מתגלה ביופיו כשהוא דואג לכל אחד ואחד- נוודא שכל נכה יקבל את החליפה המתאימה לו”.

יו”ר ארגון נכי צה”ל עידן קליימן : “אחרי 20 שנה בדיונים וועדות בהן ניסינו לעגן את זכויותיהם של נכי צה”ל, אני יכול לומר שהחוק הזה הוא חוק מצוין שייתן לאנשים את הכלים שהם צריכים לקבל”. בנוסף התייחס קליימן לביקורת של חלק מנכי צה”ל משתתפי הדיון על המענים הניתנים להלומי קרב המוכרים באחוזי נכות נמוכים ואמר: “מה שנדרש זה להביא למצב שנכה שצריך עזרה ואין לו יכולת השתכרות או שיקום יקבל מעטפת מלאה. זה לא עניין של אחוזי נכות אלא של מתן מענה אישי על פי צורך לכל נכי צה”ל”.

יו”ר אגף השיקום לימור לוריא בירכה על אישור ההצעה והבהירה כי ארבעת הפרקים הנותרים שיובאו לאישור הוועדה ישלימו את המעטפת שתינתן לנכי צה”ל בכלל התחומים. כמו כן, הדגישה כי האגף פועל ליצירת ממשקים לשיתוף מידע עם רשויות שונות, שיאפשרו להעניק לנכים הטבות ומענקים מבלי שיידרשו להגיש בקשות. בנוסף, לבקשת חברי הכנסת התחייבה לוריא כי יוקמו באגף השיקום מחלקה ייעודית לטיפול בהלומי קרב וועדת למ”ד ייחודית להכרה ואישור מהיר של מענים מיוחדים לאוכלוסייה זו*.