משרד הביטחון מפרסם את המלצות ‘ועדת שרשבסקי’ לבחינת מענים בתחום הדיור למתמודדים עם פוסט טראומה ופגועי גוף ונפש

סף הזכאות לסיוע בדיור יירד מ-50% נכות ל-35%, הסיוע במענקים והלוואות יושווה לזה הניתן לנפגעי גפיים (באותה דרגת נכות), אגף השיקום יעניק ליווי מקצועי- משפטי ופיננסי בתהליך רכישת דירה ויקים מסגרות שיקומיות נוספות למתמודדים עם PTSD לטווח הביניים (עד שנתיים)