מסקנות ועדת שרשבסקי בנושא צרכיהם של הלומי הקרב בתחום הדיור הוצגו לראשונה בוועדת העבודה והרווחה

במהלך דיון ועדת העבודה והרווחה של הכנסת בנושא זכויותיהם של נכי צה”ל, בו לקח חלק שר הביטחון יואב גלנט, חשף ד”ר יחיאל שרשבסקי לראשונה את עיקרי מסקנות ועדת שרשבסקי, שבחנה את צרכיהם הייחודים של הלומי הקרב בתחום הדיור.