היחידה לתגובות קרב

אודות – מענה וסיוע טיפולי למי שנפגעו פיזית או נפשית במהלך השירות הצבאי על רקע חשיפה לאירועי לחימה ופעילות מבצעית. יעודה של היחידה לתגובות קרב הינו מתן מענה רפואי-נפשי לאזרחים הסובלים ממצוקה בעקבות השתתפותם בלחימה או בפעילות מבצעית בעת שירותם הצבאי (בסדיר או במילואים). ביחידה ניתנים שירותי אבחון וטיפול בטראומה ללא תשלום, ללא צורך בהכרה בנכות או בהוכחה, וכן ללא מגבלת זמן מאז אירוע הלחימה בעקבותיו פונים.
תהליך הקבלה לטיפול ביחידה לתגובות קרב מתבצע על ידי צוות רב מקצועי.
סוגי הטיפול הניתנים ביחידה מגוונים: טיפולים פרטניים, זוגיים וקבוצתיים, טיפולים ממוקדים בטראומה ופסיכותרפיה דינמית.