ראש הממשלה מבקש להקים ועדה מיוחדת להלומי הקרב

צילום- ערוץ הכנסת

שתפו:

Facebook
WhatsApp

בשורה להלומי הקרב, בעקבות הדיון הדחוף שהתקיים בפגרת הכנסת של השדולה למען הלומי הקרב שמובילים יו”ר סיעת עוצמה יהודית ח”כ יצחק קרויזר וח”כ מיכאל ביטון בשורה להלומי הקרב.  הדיון הדחוף התקיים בעקבות מותם הטראגי של שני הלומי קרב בפרק זמן קצר, לאחר שלטענתם לא הוכרו או קיבלו מענה הולם.

קיימו ח”כ קרויזר ויבטון דיון דחוף בנושא בנוכחות שלל הגורמים המקצועיים כולל אגף השיקום במשרד הביטחון, ארגון נכי צה״ל, עמותות וארגוני החברה האזרחית העוסקים בנושא. השרה אורית סטרוק אשר לקחה חלק בדיון השדולה הבטיחה כי תביא את הדברים לשולחן הממשלה בנושא פוסט טראומה והלם קרב.
בעקבות פניית השרה סטרוק, הנחה רוה”מ להקים צוות שרים שידון בסוגיית הלומי הקרב ויבחן יצירת מסלול טיפול ודירוג שונה, וכן סנכרון בין צה”ל לאגף השיקום במשרד הביטחון , וזאת בהשתתפות השרים הנ”ל.


בישיבת החירום של השדולה שהתקיימה ביום 8 באוגוסט 2023 הבטחתי לכם להביא את ממצאיה, מסקנותיה ודרישותיה בפני הממשלה. אני מבקשת לעדכנכם, כי בישיבת הממשלה שהתקיימה ב- 20 באוגוסט 2023 חילקתי לכל חברי הממשלה עותקים מהסיכום הכתוב שלכם, וכן הסברתי בעל פה את עיקרי הסיכום, תוך שימת דגש על 2 נושאים שנראו לי קריטיים במיוחד:
1 הצורך במדרג שונה להכרה בהלומי הקרב (לעומת שאר פצועי ונכי צה”ל).
2 הצורך בסנכרון והעברת- מקל בין צה”ל למשרד הביטחון, לגבי מצבם של חיילים הסובלים מהלם קרב או אף מ 1 מתסמיניו מיד עם שחרורם.
תמכו בדברי השרים לוין, סופר וסילמן.
בעקבות דברי אלה הנחה רוה”מ להקים צוות שרים שידון בסוגיית הלומי הקרב ויבחן יצירת מסלול טיפול ודירוג שונה, וכן סנכרון בין צה”ל לאגף השיקום במשרד הביטחון , וזאת בהשתתפות השרים הנ”ל.
מצ”ב לעיונכם ההחלטה כפי שהיא מובאת בפרוטוקול ישיבת הממשלה.
אראה לעצמי זכות גדולה לעמוד לימינכם ולשירותכם גם בהמשך.
חיזקו ואימצו בפעולת השדולה החשובה שלכם!