מסקנות ועדת שרשבסקי בנושא צרכיהם של הלומי הקרב בתחום הדיור הוצגו לראשונה בוועדת העבודה והרווחה

במהלך דיון ועדת העבודה והרווחה של הכנסת בנושא זכויותיהם של נכי צה"ל, בו לקח חלק שר הביטחון יואב גלנט, חשף ד"ר יחיאל שרשבסקי לראשונה את עיקרי מסקנות ועדת שרשבסקי, שבחנה את צרכיהם הייחודים של הלומי הקרב בתחום הדיור.
צילום: דוברות הכנסת - נעם מושקוביץ

שתפו:

Facebook
WhatsApp

בין ההמלצות: הורדת סף הזכאות לסיוע בדיור מ-50% ל-35% נכות, הקמת מסגרות שיקומיות נוספות לנפגעי פוסט טראומה והענקת ליווי וסיוע מקצועי לנפגעים בתהליך רכישת דירה.

המסקנות גובשו לאחר שהוועדה קיבלה מעל 150 פניות ונפגשה במהלך החודשים האחרונים עם עשרות אנשים המתמודדים עם פוסט טראומה. בין היתר המליצה הוועדה להשוות את הסיוע הניתן במענקים והלוואות להלומי הקרב לצרכי דיור לזה הניתן לנפגעי גפיים תחתונות באותה דרגת נכות ולהוריד את סף הזכאות לסיוע בדיור מ-50% נכות ל-35%. עוד המליצה הוועדה שאגף השיקום יעניק ליווי מקצועי, משפטי ופיננסי בתהליך רכישת דירה ויקים מסגרות שיקומיות נוספות למתמודדים עם פוסט טראומה.

להלן עיקרי ההמלצות שהוצגו:

1. משרד הביטחון ישווה את הסיוע הניתן במענקים והלוואות לצרכי דיור לזה הניתן לנפגעי גפיים תחתונות (באותה דרגת נכות). סף הזכאות לסיוע בדיור יירד מ-50% נכות ל-35%.

2. יינתן סיוע במענק להתאמת דירה (כפי שניתן לנכים פיזיים) לנפגעים הזקוקים למרחב שקט ואשר גרים בדירות שלא מאפשרות יצירת מרחב שכזה. אם יתברר כי יש צורך בהחלפת דירה, יושוו המענק וההלוואה לאלה הניתנים לפגועי גפיים תחתונות באותה דרגת נכות. נפגעים אשר חל שינוי באחוזי הנכות שלהם או בהרכב המשפחתי, יוכלו לקבל הלוואה לצורך התאמת דירתם או החלפת דירתם במידת הצורך, גם אם קיבלו בעבר סיוע לדיור.

3. הוועדה ממליצה להקים ועדת חריגים ייעודית שבסמכותה לאשר את מתן סיוע המקובל לדיור, גם עבור פתרונות חריגים בכל דרך שתמצא לנכון.

4. משרד הביטחון יתקשר עם גוף מקצועי לייעוץ פיננסי, המתמחה בדיור שיעניק ליווי לכל נכה המוכר כנפגע נפש או ראש או פוסט טראומה, החל מרגע שיבחר בכך ועד לרכישת דירה. זאת – ללא תלות באחוזי הפגיעה. הייעוץ הפיננסי יינתן סמוך ככל הניתן לשלב ההכרה ויכלול תכנית פיננסית ארוכת טווח לצורך הגעה להון ראשוני לשם רכישת דירה, בשים לב לגובה התגמול הלא מבוטל שמשלם משרד הביטחון.

5. משרד הביטחון יקים מערך בתי הפוגה (Respite Houses) שיהוו מקלט למספר ימים ויאפשרו התנתקות לצורך הפגה והתארגנות. מסגרות אלו יצטרפו לבית המאזן, הבית הבטוח ובית המעבר שהוקמו לאחרונה על-ידי אגף השיקום. בנוסף, משרד הביטחון יקים מסגרות שיקומיות לטווח הביניים, בהן יינתן סיוע באוריינטציה שיקומית ובעצימות משתנה לתקופה של עד שנתיים. המסגרת תסייע לנפגעים ברכישה מחדש של יכולות עצמאיות, העצמת יכולות תעסוקה או הכוונה לרכישת מקצוע, כל זה תוך מעטפת טיפולית שתתמקד בעיבוד הטראומה ובנייה מחדש של יכולות חברתיות.

6. הוועדה המליצה כי משרד הביטחון יפנה לבנק ישראל ולמפקח על הביטוח כדי שיסייעו במתן משכנתאות וביטוחי משכנתא בתנאים מיוחדים לנכי צה”ל. המלצות הועדה ייבחנו בתקופה הקרובה בשיח מול הגופים.