חקיקה היסטורית למען נכי צה”ל – לאחר למעלה מעשור של דיונים, הכנסת אישרה את תיקון חוק הנכים

שני הפרקים הראשונים בחוק הנכים לנכי צה"ל, בתחומי הדיור והניידות, אושרו בקריאה שניה ושלישית. בין ההטבות שעוגנו והורחבו בחוק: הגדלת סכומי הסיוע בדיור וברכב, הרחבת האוכלוסייה הזכאית לסיוע בדיור גם לאנשים המתמודדים עם פוסט טראומה, פגיעות ראש ונפש. הרחבת הסיוע לרכב רפואי לנכי צה"ל עם 4 ילדים ומעלה והמתמודדים עם פוסט טראומה עם כלב שירות. בנוסף, מבחן ההכנסה המקל לנכי צה"ל עוגן כהוראת קבע.
צילום -דוברות הכנסת

שתפו:

Facebook
WhatsApp

מליאת הכנסת אישרה לפני זמן קצר בקריאה שנייה ושלישית את בקשתם של שר הביטחון, יואב גלנט ויו”ר ועדת העבודה והרווחה, ח”כ ישראל אייכלר, לאשר את הצעת חוק הנכים, המעגנת ומרחיבה את זכאויותיהם של נכי צה”ל לתגמולים ולסיוע בתחומי הניידות והדיור. את הצעת החוק הוביל צוות מקצועי בראשות מנכ”ל משרד הביטחון, אלוף (מיל’) אייל זמיר, בשיתוף עם יו”ר ארגון נכי צה”ל, עו”ד עידן קלימן. תיקון החוק הנוכחי כולל שני פרקים ראשונים מתוך שישה שיעסקו בכלל ההיבטים והמענים לנכי צה”ל.

עיקרי החוק שאישרה הכנסת:

בתחום הדיור: הוגדלו סכומי הסיוע בחוק והוצמדו למדדים באופן שיבטיח סיוע ריאלי גם בשנים הבאות. הורחבה האוכלוסייה הזכאית לסיוע ברכישת דירה, החלפת דירה וסיוע בשכר דירה – והחל מעתה יפחת רף הזכאות למענק סיוע ברכישת דירה, החלפה או שכר דירה מ-50% ל-35% נכות לאנשים המתמודדים עם פוסט טראומה, נפש וראש.
בנוסף למענקים, תינתן זכאות להלוואה בתנאים מיטיבים לסיוע ברכישת דירה, כך שסך הסיוע ממענק והלוואה יעמוד על מאות אלפי ש”ח. למי שתצורת הדיור הזו לא תתאים, תוקם ועדת חריגים שתוכל להעניק סיוע מותאם לסוגים שונים של פתרונות דיור, כדוגמת רכש קרוואן נייד. בנוסף, תוארך הזכאות להשתתפות בשכר דירה מ-3 ל-6 שנים, וכן ההטבות בתחום הדיור יחולו וישולמו רטרואקטיבית לנכים, בהם נכי צה”ל שזכאותם לסיוע של 3 שנים בשכר דירה הסתיימה, או אלו שבחודש יוני 2023 היו בתהליך לרכישת דירה.

בתחום הניידות: עודכנו סכומי הסיוע לרכישת רכב לזכאים ותינתן לראשונה זכאות אוטומטית לסיוע מוגדל של 169,330 ₪ לנכה צה”ל שלו 4 ילדים או לנכה המוכר כמתמודד עם פוסט טראומה שלו 3 ילדים וכלב שירות, שהוקצה לו על ידי משרד הביטחון, ללא צורך בוועדת חריגים. נכה צה”ל שלו 6 ילדים ויותר, או נכה המוכר כמתמודד עם פוסט טראומה שלו 5 ילדים וכלב שירות, יוכל לפנות לוועדת חריגים בבקשה לדון במענק מוגדל עוד יותר.
עוד במסגרת החוק עוגנו התגמולים החודשיים המשולמים לנכי צה”ל על פי אחוזי הנכות. כמו כן עוגן מנגנון עדכון אוטומטי של התגמולים, שיתבססו על השכר הקובע בסך 5,310₪ בחודש ויעודכנו פעמיים בשנה בהתאם לעליית מדד השכר בשירות הציבורי. בנוסף, שר הביטחון יהיה רשאי לשנות לטובה את המענים לנכי צה”ל, אולם כל פגיעה או הפחתה של זכויות תדרוש אישור של ועדת העבודה והרווחה.

עוד במסגרת התיקון עוגן כהוראת קבע השינוי במבחן ההכנסה שנעשה בשנת 2021 כהוראת שעה, המאפשר לנכי צה”ל להשתכר עד השכר הממוצע במשק ועדיין לקבל קצבה, כאשר הכנסות שאינן מעבודה כלל לא נלקחות בחשבון. אמנם לנכה המשתכר מעל שכר המינימום ועד גובה השכר הממוצע במשק, תופחת הקצבה אך הכנסתו מעבודה ומקצבה תמיד תהיה גבוהה מקצבה בלבד. בכך אנו מקווים לתת רשת בטחון למי שעושים מאמץ ומשתלבים בעבודה.

שר הביטחון, יואב גלנט: ״העברת החוק היא בשורה חשובה ביותר לרבבות נכי צה”ל ולמשפחותיהם, אשר רבים ציפו לה במשך למעלה מעשור.
אני מאמין כי כשם שכל אחד ואחד מנכי צה”ל מימש את המחויבות שלו למדינה והיה נכון להקריב למענה את גופו ואת נפשו, כך אנחנו כמדינה מחויבים להם.
אישור החוק היום, אינו סוף פסוק במהלך שאנו מובילים למען נכי צה״ל- אלא רק חלק חשוב בתהליך השלם. לא נשקוט ולא ננוח עד אשר נשלים את החקיקה כולה ונממש את מלוא מחויבותי וכלפי נכות ונכי צה״ל. תודתי לשותפים לדרך יו״ר ועדת העבודה והרווחה, חה״כ ישראל אייכלר ויו״ר ארגון נכי צה״ל, עידן קליימן שיחד עם אגף השיקום במשרד הביטחון שהתגייסו למשימה החשובה״.

לימור לוריא, סמנכ”ל וראש אגף השיקום במשרד הביטחון: ״זה למעלה מעשור שמשרד הביטחון פועל לאשר את תיקון חוק הנכים, שיעגן וירחיב את זכאויות והטבות לנכי צה”ל. אישור שני הפרקים הראשונים מתוך שישה הוא בשורה היסטורית לנכי צה”ל. אישור החוק היום צלח, בראש ובראשונה, בזכות שיתוף פעולה מצוין בין משרד הביטחון לארגון נכי צה”ל וכלל נכי צה”ל והתגייסות של כלל הגורמים בכנסת, בממשלה ובמשרד הביטחון, בהובלת שר הביטחון והמנכ”ל, לטובת חקיקה היסטורית זו. תודה מיוחדת לעובדות ועובדי אגף השיקום במשרד הביטחון, אשר אמונים על יישום החוק ואין לי ספק שיעשו את זה בצורה מקצועית ומסורה”.

עו”ד עידן קלימן, יו”ר ארגון נכי צה”ל: “תיקון החוק שעבר היום מספק כלים שיקומיים חשובים לנכות ונכי צה”ל, ומהווה אבן דרך בשיפור השיקום. אני מודה לממשלת ישראל והעומד בראשה, בנימין נתניהו ובמיוחד לשר הביטחון ח”כ יואב גלנט, יו”ר וועדת עבודה ורווחה, ח”כ הרב ישראל אייכלר, מנכ”ל משרד הביטחון, האלוף (במיל’) אייל זמיר וראש אגף השיקום במשרד הביטחון לימור לוריא וצוותה. המחויבות שלהם לתיקון החוק, על שני פרקיו שעברו והארבעה הנוספים שצפויים למושב הכנסת הבא, היא קריטית לנכות ונכי צה”ל”.